Yêu Thương đong đầy Thiệp tin nhắn đặc biệt

SEND LOVE With a digital card

Cho những ngày bình thường và
những dịp quan trọng.
Một bất ngờ đặc biệt
với một tấm thiệp được thiết kế
chứa đựng những suy nghĩ của bạn.

CÁCH SỬ DỤNG

STEP 1 Select your card

BƯỚC 1
Chọn mẫu thiết kế

STEP 2 Write your message

BƯỚC 2
Nhập đoạn tin nhắn của bạN

STEP 3 Review your card

BƯỚC 3
Kiểm tra thiết kế
và đoạn tin nhắn

STEP 4 Send it!

BƯỚC 4
Gửi thiệp

 • WhatsApp
 • WeChat
 • LINE
 • Bạn có thể gửi thiệp qua LINE, WeChat, và WhatsApp
 • Trình duyệt Internet Explorer không hỗ trợ
 • WhatsApp không thể dùng để gửi thiệp trên iPad.

BƯỚC 1

Chọn mẫu thiết kế

YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY

BƯỚC 2

Nhập tên
và tin nhắn

TÊN BẠN

Yêu cầu

TÊN NGƯỜI NHẬN

Yêu cầu

TIN NHẮN (100 KÝ TỰ TRỞ XUỐNG)

Yêu cầu
Bạn hơn 0 ký tự.

Thân gửi

Từ

BƯỚC 3

Kiểm tra thiết kế
và đoạn tin nhắn

Thân gửi

Từ

Thân gửi

Từ

BƯỚC 4

Chọn gửi từ WhatsApp, WeChat
va LINE.

Jane Smith đã gửi
tin nhắn tới bạn

Thân gửi

Từ

Thân gửi

Từ

LƯU Ý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào giữa bạn và bên thứ ba có thể xảy ra khi sử dụng dịch vụ này.
Ngoài ra, các hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong quá trình sử dụng dịch vụ này.

 • Các hành động vi phạm các quyền của Công ty và các hành động có thể xâm phạm đến các quyền của Công ty.
 • Các hành động xâm phạm tài sản của Công ty và các hành động có thể xâm phạm tài sản của Công ty.
 • Các hành động gây ra hoặc có thể gây thiệt hại cho Công ty.
 • Sử dụng hoặc cung cấp các chương trình có hại như vi rút máy tính thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ.
 • Các hành vi can thiệp một cách bất hợp lý vào hoạt động của dịch vụ này, gây bất lợi cho Công ty hoặc có khả năng làm như vậy.
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, hoặc các quyền khác của Công ty hoặc của các bên thứ ba.
 • Các hành động vu khống, bôi nhọ hoặc làm tổn hại đến danh tiếng hoặc sự tín nhiệm của Công ty hoặc bên thứ ba.
 • Cản trở việc sử dụng dịch vụ này của những người dùng khác.
 • Các hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm tài sản, quyền riêng tư, quyền chân dung hoặc quyền công bố của Công ty hoặc bên thứ ba.
 • Các hành động có hoặc có thể xúc phạm đến trật tự công cộng và đạo đức.
 • Các hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm luật và quy định
 • Hành vi phạm tội, hành vi dẫn đến hành vi phạm tội hoặc hành vi có thể dẫn đến hành vi đó
 • Các hành động khác mà Công ty cho là không phù hợp.