#UNFAKEflawless
A luminosity unlike any other.

Tông da

Hãy chọn tông gần với màu da của bạn.
01 Tông da
02 Mức hoàn thiện
03 Lớp phủ
04 Các mối lo ngại về da
BACK

Mức hoàn thiện

Hãy chọn mức hoàn thiện yêu thích của bạn.
01 Tông da
02 Mức hoàn thiện
03 Lớp phủ
04 Các mối lo ngại về da
BACK

Lớp phủ

Hãy chọn lớp phủ yêu thích của bạn.
01 Tông da
02 Mức hoàn thiện
03 Lớp phủ
04 Các mối lo ngại về da
BACK

Các mối lo ngại về da

Hãy chọn một điều bạn lo ngại.
01 Tông da
02 Mức hoàn thiện
03 Lớp phủ
04 Các mối lo ngại về da

LOADING

Kem lót
Phấn nền
Che khuyết điểm
Cọ trang điểm/Bông phấn
Phấn phủ tạo sáng

MAKEUP REMOVER/CLEANSER

MAKEUP REMOVER

CLEANSER

KEY RADIANCE CARE

KÍCH HOẠT TIỀM NĂNG.
TỎA SÁNG NGÀY QUA NGÀY.