HUILE DÉMAQUILLANTE VISAGE

DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL

DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL
DẦU TẨY TRANG CLEANSING OIL

Một loại dầu tẩy trang nhẹ, hiệu suất cao giúp hòa tan hoàn hảo các tạp chất và lớp trang điểm (bao gồm cả lớp trang điểm không thấm nước).