EAU MICELLAIRE DÉMAQUILLANTE VISAGE

NƯỚC TẨY TRANG MICELLAR CLEANSING WATER

NƯỚC TẨY TRANG MICELLAR CLEANSING WATER
NƯỚC TẨY TRANG MICELLAR CLEANSING WATER
NƯỚC TẨY TRANG MICELLAR CLEANSING WATER
NƯỚC TẨY TRANG MICELLAR CLEANSING WATER
NƯỚC TẨY TRANG MICELLAR CLEANSING WATER
NƯỚC TẨY TRANG MICELLAR CLEANSING WATER

Nước tẩy trang không cần phải rửa lại giúp loại bỏ lớp trang điểm che phủ tự nhiên.