KOZUE AKIMOTO

KOZUE AKIMOTO

Gương mặt mới tạo được sức ảnh hưởng. Kozue Akimoto - tỏa ra sự tin cậy cho người tiên phong về phong cách đường phố. Hình mẫu đẹp, mạnh mẽ. Sức sống mãnh liệt, tỏa sáng.