Thông báo về tài khoản Instagram

THÔNG BÁO: Vào ngày 31 tháng 7, tài khoản Instagram @cledepeaubeaute đã bị hack và
những đối tượng thực hiện hành vi này có thể đang có mục đích lừa đảo.

Tài khoản tạm thời đã được khóa nhằm để điều tra chính xác nếu có thông tin nào có thể
đã bị xâm phạm.

Nếu bạn nhận được bất kỳ tin nhắn hoặc bình luận nào đáng ngờ trực tiếp từ tài khoản @cledepeaubeaute, vui lòng không nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong nội dung tin nhắn.

Nếu bạn đã làm như vậy, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức, báo cáo tài khoản cho Instagram thông qua ứng dụng và thay đổi mật khẩu của bạn.

Quyền riêng tư và sự an toàn của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi cũng như sự chính trực
của thương hiệu trong tương lai.

Chúng tôi sẽ thông báo trên Instagram ngay khi có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản
của mình.