ROUGE À LÈVRES n

ROUGE LIPSTICK

ROUGE LIPSTICK
ROUGE LIPSTICK

Sự ra đời của một hình mẫu xa hoa

Sự tinh tế của những màu sắc thực sống động

Với công nghệ quang học siêu HD, công nghệ Translucent của chúng tôi tái tạo sắc thái khi chúng xuất hiện trong tự nhiên. Màu sắc chính xác và sống động như thực tế.