STYLO LÈVRES N

LIP LINER PENCIL N (Vỏ đựng)

LIP LINER PENCIL N (Vỏ đựng)
LIP LINER PENCIL N (Vỏ đựng)
LIP LINER PENCIL N (Vỏ đựng)
LIP LINER PENCIL N (Vỏ đựng)

Vỏ đựng chì môi stylo lèvres N của Clé de Peau Beauté.

  • Cọ môi đi kèm giúp vẽ dễ dàng cả đường viền và bề mặt môi.
  • Thiết kế dễ sử dụng với trọng lượng và độ dày ổn định, cho phép vẽ viền môi hoàn hảo bằng cách điều chỉnh theo bề mặt cong của môi

Mô tả

Vỏ đựng chì môi stylo lèvres N của Clé de Peau Beauté.

Cách sử dụng

  • Gắn kèm chì kẻ môi cùng loại (được bán riêng)