STYLO EYE LINER

EYELINER PENCIL (Vỏ đựng)

EYELINER PENCIL (Vỏ đựng)
EYELINER PENCIL (Vỏ đựng)
EYELINER PENCIL (Vỏ đựng)
EYELINER PENCIL (Vỏ đựng)

Vỏ đựng chì kẻ mắt.

Mô tả

Vỏ đựng đặc biệt dành cho dòng chì kẻ mắt của Clé de Peau Beauté.

Cách sử dụng

  • Gắn kèm chì kẻ chân mắt cùng loại (được bán riêng)