L'ÉPONGE

THE SPONGE /
BÔNG PHẤN TRANG ĐIỂM

THE SPONGE / <br>BÔNG PHẤN TRANG ĐIỂM
THE SPONGE / <br>BÔNG PHẤN TRANG ĐIỂM

Một công cụ đa năng để tán, trộn và hoàn thiện
lớp nền.