PINCEAU HAUTE COUVRANCE

CỌ HIGH COVERAGE FOUNDATION BRUSH

CỌ HIGH COVERAGE FOUNDATION BRUSH
CỌ HIGH COVERAGE FOUNDATION BRUSH

Những chiếc cọ hiệu suất cao đảm bảo cho việc trang điểm gần như dễ dàng mang đến một lớp nền đều màu, chuyên nghiệp.