VOILE MATIFIANT LISSANT

KEM LÓT PORE-REFINING MATTIFYING VEIL

KEM LÓT PORE-REFINING MATTIFYING VEIL
KEM LÓT PORE-REFINING MATTIFYING VEIL
KEM LÓT PORE-REFINING MATTIFYING VEIL
KEM LÓT PORE-REFINING MATTIFYING VEIL

KEM LÓT SPF25・PA++
Một loại kem lót mới giúp ngay lập tức làm giảm
tình trạng lỗ chân lông đồng thời cung cấp một lớp nền tươi mát, dưỡng ẩm, mịn nhẹ.