VOILE HYDRATANT LONGUE TENUE

KEM LÓT LONG-LASTING HYDRATING VEIL

KEM LÓT LONG-LASTING HYDRATING VEIL
KEM LÓT LONG-LASTING HYDRATING VEIL
KEM LÓT LONG-LASTING HYDRATING VEIL
KEM LÓT LONG-LASTING HYDRATING VEIL

KEM LÓT SPF25・PA++
Một kem lót dưỡng ẩm lâu trôi kết hợp giữa trang điểm
và chăm sóc da