OMBRES COULEURS QUADRI

PHẤN MẮT 4 MÀU EYE COLOR QUAD

PHẤN MẮT 4 MÀU EYE COLOR QUAD
PHẤN MẮT 4 MÀU EYE COLOR QUAD
PHẤN MẮT 4 MÀU EYE COLOR QUAD

PHẤN MẮT
Phiên bản hộp màu mắt giới hạn với ba màu mắt và một ô kẻ mắt đen tuyền dạng kem.

#320 Draped in Velvet