BLUSH DUO POUDRE

POWDER BLUSH DUO (Hộp đựng)

POWDER BLUSH DUO (Hộp đựng)
POWDER BLUSH DUO (Hộp đựng)
POWDER BLUSH DUO (Hộp đựng)
POWDER BLUSH DUO (Hộp đựng)

Hộp đựng đặc biệt dành cho má hồng Clé de Peau Beauté Blush Color Duo (refill). Kèm cọ dành riêng cho Blush Color Duo.