pinceau (teint poudre)

BRUSH (POWDER FOUNDATION)

BRUSH (POWDER FOUNDATION)
BRUSH (POWDER FOUNDATION)

Nghệ thuật tạo nên lớp phủ mỏng nhẹ chỉ với một cây cọ

Dụng cụ trang điểm