MASQUE RÉGÉNÉRANT SUPRÊME YEUX

VITALITY-ENHANCING EYE MASK SUPREME

VITALITY-ENHANCING EYE MASK SUPREME
VITALITY-ENHANCING EYE MASK SUPREME

วางจำหน่ายทุกสาขาแล้ว 12 มีนาคม

รับมือกับปัญหาต่างๆ ที่ปรากฏบนผิวรอบดวงตา จากความคล้ำหมอง และความแห้งกร้านไปจนถึงความร่วงโรยเพราะความเหนื่อยล้า