Base Makeup

Thông tin sản phẩm trang điểm

brightening enhancer base

  • Kem lót trang điểm

Kem lót trang điểm với thành phần dưỡng da, tăng cường tối đa hiệu quả của phấn nền.

voile blanc

brightening enhancer base

Kem lót trang điểm che phủ hoàn hảo.

prev

next

page top