Beauty Theme

Sản phẩm sử dụng cho người mẫu:

 • Face Color
  luminizing face enhancer 14
 • Cheek Color
  cheek color duo 4
 • Lip
  enriched lip luminizer 224(limited color)
  lip liner pencil 201
 • Eye
  eye color quad 211
  eyeliner pencil 202
  eyebrow pencil 201
  the mascara

2014 Spring/Summer Collection FREE-SPIRITED BEAUTY.

Makeup Creative Director

Lucia Pieroni

Đã từng đảm đương rất nhiều các dự án lớn như chiến dịch quảng cáo cho những thương hiệu hàng đầu thế giới, trang bìa của những tạp chí nổi tiếng toàn cầu, các chuyên mục trang điểm đặc biệt trên các tạp chí.Từ năm 2006, đảm trách phần sáng tạo màu sắc cho Clé de Peau Beauté và trang điểm cho các chuyên mục quảng cáo, chuyển tải thế giới quan của Clé de Peau Beauté.

page top