Color Makeup

彩妝產品資訊

斑斕立體修容餅

  • 腮紅
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

運用雙色變幻層次,輕柔融入肌膚,打造臉部立體輪廓,凸顯臉部輪廓與神采。

blush couleur duo

斑斕立體修容餅

如高貴面紗般的奢華頰采

prev

next

page top